Pod pretpostavkom da je natječaj potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda

Srijeda, 11 Siječanj 2017
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 16., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1930-natjecaj-za-obavljanje-komunalne-djelatnosti-odvodnja-atmosferskih-voda

Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti: nabava, dovoz i ugradnja kamena

Srijeda, 11 Siječanj 2017
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članaka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1929-natjecaj-za-obavljanje-komunalne-djelatnosti-nabava-dovoz-i-ugradnja-kamena

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2017.g.

Četvrtak, 05 Siječanj 2017
Natječaj .pdf

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1919-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-proljetnu-sjetvu-u-2017-g

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2017. godinu

Petak, 30 Prosinac 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1915-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-socijalne-i-humanitarne-djelatnosti-za-2017-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područjaza 2017. godinu

Petak, 30 Prosinac 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1913-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-poljoprivrede-i-razvoja-ruralnog-podrucjaza-2017-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2017. godinu

Petak, 30 Prosinac 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1912-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-i-ocuvanju-vrijednosti-domovinskog-rata-za-2017-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2017. godinu

Petak, 30 Prosinac 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1911-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-gospodarske-djelatnosti-za-2017-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Petak, 30 Prosinac 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1910-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-sportu-za-2017-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

Petak, 30 Prosinac 2016
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1909-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-kulturi-za-2017-godinu

Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Utorak, 06 Prosinac 2016
Potaknuti brojnim upitima i velikom zainteresiranošću potencijalnih korisnika, a s ciljem pravovremene pripreme svih zainteresiranih strana, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavljuju...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1887-najava-natjecaja-za-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima

Obavijest o održavanju info radionica pred raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1. ” Potpora mladim poljoprivrednicima”

Utorak, 06 Prosinac 2016
Pred raspisivanje natječaja za provedbu tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju info radionice koje su namijenjene...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1886-obavijest-o-odrzavanju-info-radionica-pred-raspisivanje-natjecaja-za-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima

Privremena lista stipendista Zagrebačke županije za godinu 2016.-2017.g.

Utorak, 29 Studeni 2016
NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA NA PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama gradova i općina, te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu. Nakon isteka...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1878-privremena-lista-stipendista-zagrebacke-zupanije-za-godinu-2016-2017-g

Konačna lista stipendija za školsku godinu 2016/2017.g.

Utorak, 22 Studeni 2016
OGLAŠENO NA OGLASNIM PLOČAMA, Web STRANICI I OBITELJSKOM RADIJU DANA 22.11.2016. OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ OPĆINSKO VIJEĆE Komisija za dodjelu stipendija O B A V I J E S T Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1872-konacna-lista-stipendija-za-skolsku-godinu-2016-2017-g

Obavijest studentima i učenicima

Petak, 04 Studeni 2016
Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2016/2017., da su objavljene LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI....

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1840-obavijest-studentima-i-ucenicima

Natječaj Općine Kloštar Ivanić za dodjelu stipendija za školsku godinu 2016./2017.

Petak, 30 Rujan 2016
Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 21/14), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2016./2017., Odluke o...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1809-natjecaj-opcine-klostar-ivanic-za-dodjelu-stipendija-za-skolsku-godinu-2016-2017

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2016/2017.

Petak, 30 Rujan 2016
Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.) Župan Zagrebačke županije raspisuje natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2016./2017. za...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1805-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-i-studentima-zagrebacke-zupanije-za-skolsku-akademsku-godinu-2016-2017

Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2016. g.

Utorak, 27 Rujan 2016
Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 27.09.2016. godine, KLASA: 320-01/16-01/03, URBROJ: 238/14-02-16-9, raspisuje se natječaj za odabir...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1801-natjecaj-za-odabir-distributera-poljoprivrednog-repromaterijala-za-jesensku-sjetvu-u-2016-g

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Srijeda, 17 Kolovoz 2016
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01 , 60/01 , 129/05 , 109/07 , 125/08 , 36/09 , 36/09 , 150/11 , 144/12 , 19/13 , 137/15 ), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1770-javni-natjecaj-za-prodaju-gradevinskog-zemljista

Natječaj za investicijsko održavanje neravzrstanih cesta

Petak, 24 Lipanj 2016
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13), članaka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1730-natjecaj-za-investicijsko-odrzavanje-neravzrstanih-cesta

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Utorak, 03 Svibanj 2016
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/1662-javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista


Rezultati 81 - 100 od 210