Pod pretpostavkom da je udruga potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

POZIV: ARHITEKTONSKE BARIJERE - PRISTUPAČNA ZAJEDNICA SVIMA!

Ponedjeljak, 19 Kolovoz 2019
Udruga „Mali princ“ od samih početaka djeluje u korist stvaranja okoline pristupačne osobama s invaliditetom koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica. Od 2007. godine započeli smo s uklanjanjem arhitektonskih barijera te uređivanja i poštivanja...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2777-poziv-arhitektonske-barijere-pristupacna-zajednica-svima

Etno izložba udruge Prijatelji Kloštra

Četvrtak, 06 Lipanj 2019
Povodom obilježavanja Dana Općine Kloštar Ivanić, Udruga „Prijatelji Kloštra“ – priprema: ETNO IZLOŽBU.Izložba će biti postavljena u Pučkom domu u Kloštru Ivaniću , a može se razgledati u subotu 08.06.2019. od 10 do 17 sati, Razgledajte Etno izložbu, a...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2717-etno-izlozba-udruge-prijatelji-klostra

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2019. godinu

Petak, 08 Ožujak 2019
Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2651-odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-temeljem-provedenog-javnog-natjecaja-za-dodjelu-financijske-potpore-projektima-programima-udruga-u-podrucju-socijalne-i-humanitarne-djelatnosti-za-2019-godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2019. godinu

Petak, 08 Ožujak 2019
Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2650-odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-temeljem-provedenog-javnog-natjecaja-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-i-ocuvanju-vrijednosti-domovinskog-rata-za-2019-godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2019. godinu

Petak, 08 Ožujak 2019
Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2649-odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-temeljem-provedenog-javnog-natjecaja-za-dodjelu-financijske-potpore-projektima-programima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-poljoprivrede-i-razvoja-ruralnog-podrucja-za-2019-godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga u području javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Petak, 08 Ožujak 2019
Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2648-odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-temeljem-provedenog-javnog-natjecaja-za-dodjelu-financijske-potpore-projektima-programima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-sportu-za-2019-godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Petak, 08 Ožujak 2019
Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2647-odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-temeljem-provedenog-javnog-natjecaja-za-dodjelu-financijske-potpore-projektima-programima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-kulturi-za-2019-godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2019. godinu

Petak, 08 Ožujak 2019
Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2646-odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-temeljem-provedenog-javnog-natjecaja-za-dodjelu-financijske-potpore-projektima-programima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-gospodarske-djelatnosti-za-2019-godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2019. godinu

Petak, 08 Ožujak 2019
Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2645-odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-temeljem-provedenog-javnog-natjecaja-za-dodjelu-financijske-potpore-projektima-programima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-gospodarske-djelatnosti-za-2019-godinu

Klara Tomić Babić & KK"KIK" Perspektivna sportašica Zagrebačke županije

Petak, 22 Veljača 2019
Na velikoj svečanosti u Samoboru u organizaciji Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije održane su dodjele priznanja najboljim sportašima Zagrebačke županije u 2018. Sedmogodišnja Klara Tomić Babić članica KK KIK Kloštar Ivanića,...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2636-klara-tomic-babic-kk-kik-perspektivna-sportasica-zagrebacke-zupanije

Pripremna radionica za izradu prijava programa/projekata

Četvrtak, 03 Siječanj 2019
Općina Kloštar Ivanić je dana 02.01.2019. godine (SRIJEDA) raspisala Javne natječaje za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga. Općina Kloštar Ivanić će dana 10.01.2019. godine (ČETVRTAK) u 18,00 sati za potencijalne prijavitelje na...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2596-pripremna-radionica-za-izradu-prijava-programa-projekata

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2595-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-socijalne-i-humanitarne-djelatnosti-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2594-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-gospodarske-djelatnosti-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2593-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-i-ocuvanju-vrijednosti-domovinskog-rata-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2592-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-poljoprivrede-i-razvoja-ruralnog-podrucja-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2591-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-kulturi-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2590-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-sportu-za-2019-godinu

Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2019. godini

Četvrtak, 27 Prosinac 2018
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić...

https://www.klostar-ivanic.hr/opcinskovijece/odlukeopcinskogvijeca/2566-odluka-o-utvrdivanju-prioritetnih-podrucja-i-financijskog-okvira-za-dodjelu-sredstava-programima-i-ili-projektima-udruga-u-2019-godini

Obilježavanje dana pada Vukovara

Utorak, 13 Studeni 2018
Povodom obilježavanja Dana pada Vukovara , 18.11.2018.(nedjelja) Odbor za branitelje Općine Kloštar Ivanić, Udruga specijalne policije RIS i HVIDRA Kloštar Ivanić, organiziraju paljenje svijeća u Vukovarskoj ulici u Kloštru Ivaniću u čast Vukovaru-...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2526-213sdasdasdsgdghjzkulizhfg

Staklo i čovjek kroz vjekove

Ponedjeljak, 04 Lipanj 2018
Povodom Dana Općine Kloštar Ivanić, Udruga „Prijatelji Kloštra“, u suradnji s Muzejom Moslavine Kutina , priprema izložbu „ Staklo i čovjek kroz vijekove „. Izložba će biti otvorena u subotu 09.lipnja 2018.godine u Pučkom domu Kloštar Ivanić u 10 sati,...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2417-staklo-i-covjek-kroz-vjekove


Rezultati 1 - 20 od 133