Pod pretpostavkom da je udruga potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Pripremna radionica za izradu prijava programa/projekata

Četvrtak, 03 Siječanj 2019
Općina Kloštar Ivanić je dana 02.01.2019. godine (SRIJEDA) raspisala Javne natječaje za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga. Općina Kloštar Ivanić će dana 10.01.2019. godine (ČETVRTAK) u 18,00 sati za potencijalne prijavitelje na...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2596-pripremna-radionica-za-izradu-prijava-programa-projekata

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2595-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-socijalne-i-humanitarne-djelatnosti-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2594-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-gospodarske-djelatnosti-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2593-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-i-ocuvanju-vrijednosti-domovinskog-rata-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2592-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-poljoprivrede-i-razvoja-ruralnog-podrucja-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2591-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-kulturi-za-2019-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Srijeda, 02 Siječanj 2019
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2590-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-sportu-za-2019-godinu

Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2019. godini

Četvrtak, 27 Prosinac 2018
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić...

https://www.klostar-ivanic.hr/opcinskovijece/odlukeopcinskogvijeca/2566-odluka-o-utvrdivanju-prioritetnih-podrucja-i-financijskog-okvira-za-dodjelu-sredstava-programima-i-ili-projektima-udruga-u-2019-godini

Obilježavanje dana pada Vukovara

Utorak, 13 Studeni 2018
Povodom obilježavanja Dana pada Vukovara , 18.11.2018.(nedjelja) Odbor za branitelje Općine Kloštar Ivanić, Udruga specijalne policije RIS i HVIDRA Kloštar Ivanić, organiziraju paljenje svijeća u Vukovarskoj ulici u Kloštru Ivaniću u čast Vukovaru-...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2526-213sdasdasdsgdghjzkulizhfg

Staklo i čovjek kroz vjekove

Ponedjeljak, 04 Lipanj 2018
Povodom Dana Općine Kloštar Ivanić, Udruga „Prijatelji Kloštra“, u suradnji s Muzejom Moslavine Kutina , priprema izložbu „ Staklo i čovjek kroz vijekove „. Izložba će biti otvorena u subotu 09.lipnja 2018.godine u Pučkom domu Kloštar Ivanić u 10 sati,...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2417-staklo-i-covjek-kroz-vjekove

23. izložba vina

Ponedjeljak, 21 Svibanj 2018
Udruga vinogradara i vinara “Brenta” IVANIĆ-GRAD, poziva građane i ljubitelje dobrog vina u petak 25. svibnja. 2018. sa početkom u 19.30 sati na 23. izložbu vina u restoran "Ivanićanka".

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2409-23-izlozba-vina

Udruga "Brenta" Vas poziva na Vincekovo

Četvrtak, 18 Siječanj 2018

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2296-udruga-brenta-vas-poziva-na-vincekovo

Pripremna radionica za izradu prijava programa/projekata za potencijalne prijavitelje na Javne natječaje za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga

Petak, 05 Siječanj 2018
Općina Kloštar Ivanić će dana 08.01.2018. godine (PONEDJELJAK) u 16,00 sati za potencijalne prijavitelje na Javne natječaje za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga održati pripremnu radionicu za izradu prijava programa/projekata. U...

https://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/2291-pripremna-radionica-za-izradu-prijava-programa-projekata-za-potencijalne-prijavitelje-na-javne-natjecaje-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga

Plan raspisivanja natječaja Općine Kloštar Ivanić za programe/projekte udruga za 2018.g.

Petak, 29 Prosinac 2017
Plan raspisivanja natječaja Općine Kloštar Ivanić za programe/projekte udruga za 2018.g. .pdf

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2287-plan-raspisivanja-natjecaja-opcine-klostar-ivanic-za-programe-projekte-udruga-za-2018-g

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2018. godinu

Petak, 29 Prosinac 2017
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2286-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-socijalne-i-humanitarne-djelatnosti-za-2018-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2018. godinu

Petak, 29 Prosinac 2017
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2285-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-poljoprivrede-i-razvoja-ruralnog-podrucja-za-2018-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2018. godinu

Petak, 29 Prosinac 2017
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2284-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-gospodarske-djelatnosti-za-2018-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2018. godinu

Petak, 29 Prosinac 2017
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2283-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-koji-se-temelje-na-promicanju-i-ocuvanju-vrijednosti-domovinskog-rata-za-2018-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2018. godinu

Petak, 29 Prosinac 2017
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2282-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-sportu-za-2018-godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Petak, 29 Prosinac 2017
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji/2281-javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-programima-projektima-udruga-u-podrucju-javnih-potreba-u-kulturi-za-2018-godinu


Rezultati 21 - 40 od 143