Na temelju članka 41. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12 i 121/16), članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članka 9. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 34/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 06.02.2018. godine donosi rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog izbornog povjerenstva Općine Kloštar Ivanić.

.pdf