Srijeda, 28 Srpanj 2021

Izvješće o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić .pdf

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 2021.pdf