Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Kloštar Ivanić prigovore u postupku kandidiranja na nadolazećim lokalnim izborima možete podnijeti pismeno na e-mail adresu [email protected] ili telefonski gospodinu Nenadu Tudor na broj 098/1902649.

 

Rok za podnošenje prigovora je 48 sati od objave predloženih kandidatura za općinskog načelnika odnosno kandidacijskih lista za članove predstavničkog tijela Općine Kloštar Ivanić.

 

                                                                          OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

                                                                                 OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kloštar Ivanić organizira dežurstva u Općini Kloštar Ivanić, u Školskoj 22, Kloštar Ivanić i to  kako slijedi:

 

dana 28.04.2021. godine od 8:00 do 21:00 sati te

 

dana 29.04.2021. godine od 8:00 do 24:00 sati.

Na području OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ određuju se biračka mjesta

 

1. biračko mjesto broj                                       1.

DONJA OBREŠKA

PUČKI DOM, DONJA OBREŠKA BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

DONJA OBREŠKA: DONJA OBREŠKA

 

2. biračko mjesto broj                                       2.

GORNJA OBREŠKA

PUČKI DOM, GORNJA OBREŠKA BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

GORNJA OBREŠKA: I VINOGRADSKI ODVOJAK, II VINOGRADSKI ODVOJAK, III VINOGRADSKI ODVOJAK, IV VINOGRADSKI ODVOJAK, ULICA SV. JURAJA, V VINOGRADSKI ODVOJAK, ZVIRANEČKA ULICA

 

3. biračko mjesto broj                                       3.

STARA MARČA

PUČKI DOM, STARA MARČA BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

STARA MARČA: MIRNA DOLINA DIJANIĆA, MOSLAVAČKA ULICA, ODVOJAK ĐURE ŽUGAJA, STARA MARČA, ULICA ĐURE ŽUGAJA

 

4. biračko mjesto broj                                       4.

BEŠLINEC

PUČKI DOM, BEŠLINEC BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

BEŠLINEC: DUGA ULICA, DUGA ULICA - ODVOJAK 1, DUGA ULICA - ODVOJAK 2, OMLADINSKA ULICA, OMLADINSKI TRG, PUT U TROJIČKE VINOGRADE, TROJIČKA ULICA, VINOGRADSKA ULICA

 

5. biračko mjesto broj                                       5.

KRIŽCI

PUČKI DOM, KRIŽCI BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

KRIŽCI: KRIŽCI

 

6. biračko mjesto broj                                       6.

ČEMERNICA LONJSKA

PUČKI DOM, ČEMERNICA LONJSKA BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

ČEMERNICA LONJSKA: ČEMERNICA LONJSKA

 

7. biračko mjesto broj                                       7.

KLOŠTAR I

PUČKI DOM  (PRIZEMLJE), TRG SVETOG IVANA BB, KLOŠTAR IVANIĆ

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

KLOŠTAR IVANIĆ: CAGINEČKA ULICA, CRVENI KIP, DUGA ULICA, DUGA ULICA ODVOJAK I, DUGA ULICA ODVOJAK II, GAJI, KUĆNI DOL, MIRNA DOLINA, MIRNI DOL, ODVOJAK SV. DUHA, POLJSKA ULICA, ŠARAMPOVSKA ULICA, TRG SV.IVANA, ULICA JOSIPA BADALIĆA, ULICA JOSIPA KOZARCA, ULICA KRALJA TOMISLAVA, ULICA LUKE BARETINA, ULICA MILKE TRNINE

 

8. biračko mjesto broj                                       8.

KLOŠTAR II

PUČKI DOM ( 1 KAT), TRG SVETOG IVANA BB, KLOŠTAR IVANIĆ

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

KLOŠTAR IVANIĆ: ULICA MLAKA, ULICA SLAVKA KOLARA, ULICA STJEPANA BABONIĆA, ULICA STJEPANA RADIĆA 88-248 (PARNI), ULICA STJEPANA RADIĆA 75-253 (NEPARNI), ULICA STJEPANA RADIĆA 0-86 (PARNI), ULICA STJEPANA RADIĆA 1-73 (NEPARNI), ULICA SV. DUHA, ULICA SV. MARIJE, VOĆARSKA ULICA, VUKOVARSKA ULICA, ZAGREBAČKA ULICA

 

9. biračko mjesto broj                                       9.

LIPOVEC LONJSKI

PUČKI DOM, LIPOVEC LONJSKI BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

LIPOVEC LONJSKI: LIPOVEC LONJSKI

 

10. biračko mjesto broj                                       10.

ŠČAPOVEC

PUČKI DOM, ŠČAPOVEC BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

ŠČAPOVEC: ŠČAPOVEC

 

11. biračko mjesto broj                                       11.

KLOŠTAR III

OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR IVANIĆ, ŠKOLSKA 20, KLOŠTAR IVANIĆ

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

KLOŠTAR IVANIĆ: 12.A VINOGRADSKI ODVOJAK, CVJETNA ULICA, ČEMERNIČKA ULICA, KRIŽEVAČKA ULICA, NAFTAPLINSKA ULICA, PARK HRVATSKIH BRANITELJA, POLJANSKI BRIJEG, PREDAVEČKA ULICA, PREDAVEČKI ODVOJAK I, PREDAVEČKI ODVOJAK II, PREDAVEČKI PUT, PUT U RAJ, RIBNJAK, ŠĆAPOVEĆKA ULICA, ŠKOLSKA ULICA, TRDOŠČEV BRIJEG, ULICA ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA, ULICA AUGUSTA ŠENOE, ULICA IVANA ŠVEARA, VESELI KUTIĆ, VIDIKOVAC, VINARSKA ULICA

 

12. biračko mjesto broj                                       12.

KLOŠTAR IV

OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR IVANIĆ, ŠKOLSKA 20, KLOŠTAR IVANIĆ

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

KLOŠTAR IVANIĆ: VINOGRADSKA ULICA, VINOGRADSKI ODVOJAK I, VINOGRADSKI ODVOJAK IB, VINOGRADSKI ODVOJAK II, VINOGRADSKI ODVOJAK IIA, VINOGRADSKI ODVOJAK III, VINOGRADSKI ODVOJAK IIIA, VINOGRADSKI ODVOJAK IIIC, VINOGRADSKI ODVOJAK IV, VINOGRADSKI ODVOJAK IVA, VINOGRADSKI ODVOJAK IVB, VINOGRADSKI ODVOJAK V, VINOGRADSKI ODVOJAK VA, VINOGRADSKI ODVOJAK VI, VINOGRADSKI ODVOJAK VIA, VINOGRADSKI ODVOJAK VIB, VINOGRADSKI ODVOJAK VIC, VINOGRADSKI ODVOJAK VII, VINOGRADSKI ODVOJAK VIII, VINOGRADSKI ODVOJAK VIIIA, VINOGRADSKI ODVOJAK X, VINOGRADSKI ODVOJAK XII, VINOGRADSKI PUT

 

13. biračko mjesto broj                                       13.

PREDAVEC

PUČKI DOM, DUBRAVAČKA 37, PREDAVEC

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

PREDAVEC: DUBRAVAČKA, PREDAVEC, ULICA MATIJE GUPCA, VINOGRADSKA ULICA

 

14. biračko mjesto broj                                       14.

SOBOČANI

PUČKI DOM, GRANIČARSKA 15, SOBOČANI

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

SOBOČANI: ČIKADA, GRANIČARSKA ULICA, GRANIČARSKI ODVOJAK 2, GRANIČARSKI ODVOJAK 3, GRANIČARSKI ODVOJAK 5, GRANIČARSKI ODVOJAK 7, GRANIČARSKI ODVOJAK 9, NAFTAPLINSKA ULICA, ŠUMSKA ULICA, TRDOŠČEV BREG, V PLAVEM TRNACU, VATROGASNA ULICA, VELIKI ZDENEC, VESELI KUTIĆ, VINOGRADSKA ULICA, VINOGRADSKI ODVOJAK 2, VINOGRADSKI ODVOJAK 3, VODOVODNA ULICA, VODOVODNI ODVOJAK 1, VODOVODNI ODVOJAK 2

 

Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, uz kandidacijsku listu, nužno je priložiti potvrdu da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji, odnosno posebno uvjerenje.

Izdavanje potvrde/posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije može se zatražiti nakon stupanja na snagu Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora do podnošenja prijedloga kandidatura za lokalne izbore, od 16. do 29. travnja 2021. godine.

Zahtjev za izdavanjem potvrde se podnosi:

Putem sustava e-Građani

Za potrebe lokalnih izbora 2021. godine u sustavu e-Građani dostupna je aplikacije e-Kaznena za elektronsko izdavanje potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije.
 

  • Podnositelj zahtjeva ne nalazi se u kaznenoj evidenciji

Nakon podnošenja zahtjeva u Osobni korisnički pretinac bit će dostavljena digitalno potpisana potvrda da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji u roku od nekoliko sekundi.
 

  • Podnositelj zahtjeva nalazi se u kaznenoj evidenciji

Nakon podnošenja zahtjeva u Osobni korisnički pretinac bit će dostavljeno digitalno potpisano posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa i uprave najkasnije u roku od tri dana. 

Detaljne upute o postupku registracije u sustav e-Građani i otvaranju Osobnog korisnički pretinac nalaze se na internetskoj stranici Središnjeg državnog portala
 

U sjedištu bilo kojeg općinskog suda ili njegovoj stalnoj službi (neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva)


Zahtjev se podnosi na Obrascu VIIa Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kaznenoj evidenciji (NN 39/21) 
 

  • Podnositelj zahtjeva ne nalazi se u kaznenoj evidenciji

Službenik suda će izdati potvrdu na Obrascu VII.b Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kaznenoj evidenciji da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji.
 

  • Podnositelj zahtjeva nalazi se u kaznenoj evidenciji

Službenik suda neće izdati potvrdu, već će uz suglasnost podnositelja elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije. Ministarstvo pravosuđa i uprave posebno uvjerenje izdat će odmah, a najkasnije u roku od tri dana po zaprimanju zahtjeva.

Uvjerenje se preuzima na općinskom sudu ili stalnoj službi gdje je predan zahtjev.

Detaljne upute za izdavanje potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije
 

Punomoć

Zahtjev za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije odnosno posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa i uprave u svrhu sudjelovanja u postupku kandidiranja može se podnijeti i temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika odnosno specijalne punomoći dane odvjetniku. Primjerak punomoći
 

 
Napomena:
Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih i upravnih pristojbi.
 
Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) NIJE VALJANO uvjerenje u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima.

Obavijest .pdf

Obavijest pripadnicima nacionalnih manjina .pdf

Obavijest biračima za pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača. .pdf

Rješenje o imenovanju stalnog sastava općinskog izbornog povjerenstva Općine Kloštar Ivanić. .pdf

Odluka za raspisivanje izbora za zamjenika načelnika, gradonačelnika, župana iz reda nacionalnih manjina. .pdf

Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela JLRS. .pdf

Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te njihove zamjenike. .pdf

Obavještavaju se predsjednici i zamjenici biračkih odbora da će se održati sastanak izbornog povjerenstva i proširenog sastava, u PETAK, 03.07.2020. u 18:00 sati.

Podsjetnik za rad biračkim odborima. .pdf

Stranica 3 od 7