Dana 01.02.2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljen je Poziv na nadmetanje za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Broj objave 2016/S 002-0001841. Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx

Rok za dostavu ponuda je 22.02.2016. godine do 12:00 sati