Utorak, 20 Rujan 2016

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 19.09.2016. godine donosi "I.IZMJENE I DOPUNE PLANA  NABAVE ZA 2016. GODINU"

.pdf