Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/2011):

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) Općina Kloštar Ivanić ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • GOLMAX d.o.o., Stjepana Radića 58, 10312 Kloštar Ivanić.