Dana 18.10.2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za opskrbu električnom energijom, broj objave 2018/S 0F2-0028666.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.

Dokumentacija o nabavi se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je 07.11.2018. godine do 10:00 sati.