Po raspisanom javnom natječaju za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, objavljenom 22.10.2015. godine putem Obiteljskog radija Ivanić, na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine, Komisija za promet nekretninama obavila je bodovanje pristiglih zahtjeva te utvrdila prijedlog Liste prvenstva za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

  Na prijedlog Liste prvenstva za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave. Prigovor se dostavlja Komisiji za promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.