Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama od 18. studenog 2015. g. za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „referent za obračun naknada i doprinosa“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, objavljuje slijedeći poziv na testiranje kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto "Referent za obračun naknada i doprinosa" u Jedinstveni upravno odjel Općine Kloštar Ivanić.

.pdf