Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju ugovora.

Rok za zaptimanje ponuda: 04.10,2013, do 11,00 sati.

1.a) Naručitelj:Općina Kloštar Ivanić

   b) Sjedište:školska 22,10312 Kloštar Ivanić

   c) tel.:01/2892-341, telefaks:012892-450

   d) MB:02741202

   e) OIB:18133797436

2. Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti:

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA

ZIMSKA SLUŽBA

Detalji natječaja (pdf dokument)