Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na 18. sjednici održanoj­­­­­­­­­­­­­­­­­ 25. travnja 2016. god.

 

NATJEČAJ

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

za pedagošku godinu 2016. / 2017. 

 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

 

 • Cjelodnevni primarni program ranog odgoja, obrazovanja njege i skrbi  predškolske djece

 

 • Kraći programi i aktivnosti unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu stariju od 4 godine (posebno se naplaćuju)

 

 • Program predškole  (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2017. napuniti šest godina)

 

 

 1. Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

 

 1. Zahtjevi za upis zaprimati će se od 2. svibnja  2016. do 31. svibnja 2016. godine u tajništvu dječjeg vrtića od ponedjeljka do petka između 07:00 do 15:sati.

 

 1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

 

 1. Adresiranu poštansku omotnicu (s adresom djeteta ili roditelja) s poštanskom markom
 2. Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)
 3. Potvrdu o prebivalištu djeteta (izdaje MUP)
 4. Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta
 5. Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)
 6. Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja
 7. Potvrda o zaposlenosti roditelja*
 8. Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu*/**

 

 1. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primjenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama.

 

 1. Rezultati upisa bit će objavljeni do i zaključno s 16. lipnja 2016. godine:
  1. na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Proljeće
  2. na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Proljeće
  3. poštom na adresu korisnika.

 

6.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

KLASA: 601-02/16-06-46

URBROJ: 238-14/78-16-01

U Kloštru Ivaniću, 25. travnja 2016.g.

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

              Nenad Kukec