Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2016. do 2017. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 5/16) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/16-01/48, URBROJ: 525-07/0212-16-2 od 30. ožujka 2016.) dana 29. travnja 2016. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu.

Poziv .pdf

Dokumentacija (izjave i obrasci) .zip