Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne Novine br. 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/15) i članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić raspisuje
 

JAVNI  POZIV  za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić

Obrasci za prijedlog kandidata mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić ili na web stranicama Općine Kloštar Ivanić (www.klostarivanic.hr) OBRASCI .zip

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić putem Jedinstvenog odjela Općine Kloštar Ivanić u roku od 15 dana od objave javnog poziva na web stranicama Općine i oglasnim pločama (‎do 6‎. ‎svibnja‎ ‎2022‎.godine)

JAVNI POZIV  .pdf