Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, („Narodne novine„ broj 20/18, 115/18, 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine„ broj 92/2018), i Odluke Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić KLASA: 320-01/22-01/03, URBROJ: 238/14-01-22-2 od 27.01.2022, godine, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Kloštar Ivanić

 

OVAJ JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJUJE SE NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNOJ STRANICI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ DANA 27.10.2022. GODINE.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Kloštar Ivanić je 30 dana od dana objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 26. studenog 2022. – subota, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 28. studenog  2022. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Kloštar Ivanić ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić .pdf

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić .pdf

SUGLASNOST NA ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU PLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OKI .pdf

KARTE: 

PK - 1 .pdf

PK - 2 .pdf

PK - 3 .pdf

OBRASCI .zip