Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, br: 111/21 i 114/22), članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, 13/21) i članka 8. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija (Glasnik Zagrebačke županije, 51/22), općinski načelnik, na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava elektroničkim medijima dana 02.02.2023. godine donosi


O D L U K U za dodjelu financijskih sredstava elektroničkim medijima u 2023. godinu .pdf