Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je dana 31. srpnja 2013. godine objavio u „Narodnim novinama“ broj 99/13 i na internet stranici Fonda Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada.

Ovim putem Vas pozivamo da se javite na Natječaj Fonda te Vas pritom molimo da obratite pažnju na Upute podnositeljima ponuda, Obrazac godišnje potrošnje i troškova te obveznu natječajnu dokumentaciju koja se dostavlja se u izvorniku ili preslici, potpisana od odgovorne osobe i ovjerena.

Ujedno napominjemo da Fond financira ne samo provedbu energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada već i energetske preglede građevina uključujući i javnu rasvjetu, te da Fond financira i fizičke osobe putem prijave županija, gradova i općina.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2013. godine. Tekst Natječaja i popratna dokumentacija nalaze se u prilogu ovog maila i na internet stranici Fonda.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone (01) 5391-953, 5391- 893, 5391-901, 5391-959 i 5391-914, slanjem upita putem e-pošte na adresu: gospodarenje_energijom@fzoeu.hr te u sjedištu Fonda, Ksaver 208, Zagreb.1.Obrazac godišnje potrošnje i troškova.Opširnije

2.Prijavni obrazac.Opširnije

3.Tekst natječaja.Opširnije

4.Upute ponuditeljima.Opširnije