• Bespovratna sredstva za nabavu električnih i hibridnih vozila za trgovačka društva i obrti, maksimalan iznos 70.000 HRK.Saznajte više o natječaju
  • Bespovratna sredstva za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama, maksimalan iznos 35.000 HRK.Saznajte više o natječaju
  • Bespovratna sredstva  za poticanje inovativnih proizvoda na tržište za fizičke osobe, mikro, mala i srednja poduzeća. Sa sredstvima možete sufinancirati: zaključnu fazu razvoja proizvoda, ulaganja u komercijalizaciju inovacije, probnu proizvodnju…Krajnji rok za prijavu je 30.05.2014.Saznajte više o natječaju
  • Uskoro će se otvoriti natječaj za bespovratna sredstva za Promidžbu na tržištima trećih zemalja u sektoru vina sa mogučnošću sufinanciranja reklama u medijima, promidžbu i marketing... Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 EUR. Promidžba na tržištima trećih zemalja raspisat će se već do kraja travnja Saznajte više o natječaju