Važeće IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf