Odluke načelnika 01.01.2023. - 30.06.2023.

1. dio .pdf

2. dio .pdf

3. dio .pdf

IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu .pdf

ODLUKA O PRAVU NA NOVČANU NAKNADU ZA NOVOROĐENU DIJECU NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ OD 02.01.2023.

.pdf

Odluke .zip

Odluke.

.zip

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 4/18, 9/20), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 27. sjednici održanoj dana 18. 02. 2021. godine, donijelo je Statut Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Odluke općinskog načelnika za 01.01.2020.g.-31.12.2020.g. .zip

Stranica 1 od 5