Petak, 17 Listopad 2014

Na temelju Odluke Općine Kloštar Ivanić, te Plana i Programa trgovačkog društva “ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA“ d.o.o. Čazma za 2014.godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

 

PLANU DERATIZACIJE

NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

 

20. listopad 2014.

-

STARA MARČA, OBREŠKA DONJA I OBREŠKA GORNJA

 

 

 

21. listopad 2014.

-

BEŠLINEC, ČEMERNICA I KRIŽICI

 

 

 

22. listopad 2014.

-

SOBOĆANI I PREDAVEC

 

 

 

23. listopad 2014

 

24. listopad 2014.

-

 

-

ŠČAPOVEC, LIPOVEC I KLOŠTAR IVANIĆ

 

KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

25. listopad 2014.

 

KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

                Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 8,30 sati, a u slučaju lošijeg vremena prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticidi koje koristimo kod usluge deratizacije posjeduju Rješenje Ministarstva zdravlja RH i imaju kumulativno  antikoagulacijsko djelovanje. Nisu opasni za zdravlje ljudi u količinama koje koristimo kod deratizacije