Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 28.10.2014. godine donosio isplati jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja.

( pdf - dokument )