OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

 

Kloštar Ivanić, 05.12.2014.

 

O B A V I J E S T   U M I R O V L J E N I C I M A

 

I    N E Z A P O S L E N I M A

 

Umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić i primaju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kn – uključivo sva mirovinska primanja navedena na odresku o isplati mirovine, isplaćivati će se božićnica u iznosu 100,00 kn.

 

Nezaposlenim osobama koje imaju prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić, koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ispostave Ivanić Grad do 30. Studenog 2014. godine i koje nisu primatelji novčane naknade isplaćivati će se božićnica u iznosu 100,00 kn.

 

Božićnice će se isplaćivati od 08.12. (ponedjeljak) do 19.12. (petak), radnim danom, u vremenu od 8:00 – 14:00 sati – u upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat, soba br. 7.

 

Umirovljenici su obvezni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i odrezak od mirovine iz prethodnog mjeseca, te će potpisati izjavu da je to jedini redoviti izvor prihoda.

 

Nezaposlene osobe obvezne su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ispostava Ivanić Grad.