Općina Kloštar Ivanić

 

Kloštar Ivanić, 23.12.2014.

 

 O B A V I J E S T  U M I R O V L J E N I C I M A

 I  N E Z A P O S L E N I M A

 

Umirovljenicima koji imaju prebivalište na području općine kloštar ivanić i primaju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kn –uključivo sva mirovinska primanja navedena na odresku o isplati mirovine), isplaćivati će se božićnica u iznosu 100,00 kn.

Nezaposlenim osobama koje imaju prebivalište na području općine Kloštar Ivanić, koje su prijavljene u evidenciji hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ispostave Ivanić Grad do 30. Studenog 2014. Godine i koje nisu primatelji novčane naknade isplaćivati će se božićnica u iznosu 100,00 kn.

Božićnice će se isplaćivati 29. I 30.12.2014. G. U vremenu od 8,00 do 14,00 sati – u upravnom odjelu općine Kloštar Ivanić, školska 22., i. Kat, soba br. 7.

 Umirovljenici su obvezni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i odrezak od mirovine iz prethodnog mjeseca, te će potpisati izjavu da je to jedini redoviti izvor prihoda.

 Nezaposlene osobe obvezne su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i uvjerenje hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ispostava Ivanić Grad.