OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

ŠKOLSKA 22

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

 

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA –

UDRUGAMA S PODRUČJA OPĆINE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

O b a v i j e s t

 

Obavještavaju se sve neprofitne organizacije-udruge s područja Općine Kloštar Ivanić, da će se dana 28.01.2015. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u Pučkom domu u Kloštar Ivaniću, Trg Svetog Ivana bb, održati predavanje na temu „IZMJENE U ZAKONU O UDRUGAMA“, koje će održati ovlašteni predavač poduzeća  „EKOVET“ d.o.o.

Molimo sve Udruge da njihovi predstavnici svakako  prisustvuju predavanju kako bi se na vrijeme upoznali sa novim zakonskim obvezama koje su dužni provoditi.

Predavanje za Udruge je besplatno.

 

 

N a č e l n i k:

Željko Filipović  v.r.