Usvaja se prijedlog Fonda za poljoprivredu po Zapisniku od 21.01.2015. god. da se iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu izdvoje novčana sredstva za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava – poljoprivrednih proizvođača, za  proljetnu sjetvu u 2015. godini, slijedećih kultura:

-     kukuruz

-ječam

-zob

-soja

-djetelinsko-travne smjese.

( zaključak - pdf )