Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROJEKATA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U TURISTIČKOM SEKTORU.
Predmet poziva je dodjela sredstava za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama.
Postojeća građevina je građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovrajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13) i svaka druga građevina koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.
Građevine za koje je pokrenut postupak legalizacije i građevine u kojima je manje od 50% podne površine namijenjeno poslovnoj i/ili uslužnoj djelatnosti nisu predmet ovog Poziva.

Opravdani troškovi projekta su stručni nadzor, nabava, ugradnja, mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon sustava za proizvodnju energije, odnosno dijelovi sustava:
-električne, iz energije sunca (fotonaponski pretvarači),
-toplinske i/ili rashladne, za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te za grijanje i hlađenje prostora s:
-toplinskim sunčanim kolektorima,
-kotlovi na biomasu (peleti, briketi, drvnu sječku) ili pirolitički kotlovi na biomasu,
-dizalice topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje A energetske klase: zrak-voda, voda-voda i zemlja-voda.

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti:
1. trgovačka društva,
2. zadruge,
3. trgovci pojedinci,
4. fizičke osobe (obrtnici),
5. obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG),
6. fizičke osobe (građani).

Detaljnje informacije, tekst javnog poziva, upute za prijavitelje i potrebne obrasce možete pronaći na

http://fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu