Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je četiri nova natječaja iz sektora energetike, a koji se odnose na:
– sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada,
– sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradama.
– sufinanciranje energetskog pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada,
– financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama.

Višestambena zgrada je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, te ima tri ili više stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96 do 143/12) te Uredbom o održavanju zgrada (NN broj 64/97).

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada, koji su u svojstvu krajnjih korisnika.

Detaljnje informacije, tekstove natječaja, upute za prijavitelje i potrebne obrasce možete pronaći na http://fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu