OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

                                               

Zahvaljuje mjesnim odborima:

-LIPOVEC LONJSKI

-BEŠLINEC

-SOBOČANI i

-DONJA OBREŠKA

 

koji su se uključili u sakupljanje pomoći za obitelj Lovrić Mirka koja je stradala u požaru.