Općina Kloštar Ivanić je dana 16.03.2015. g. sklopila Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Kloštar Ivanić sa poduzećem MIVEGRA d.o.o., Ivanić-Grad, Predavčeva 12 na rok od četiri (4) godine.

Cjenik .pdf

Kontakt: g. Mario Iveković 098/323-622

Dimnjačar Ivan Štimac, 091/2566-332