Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 23.03.2015. g.( PONEDJELJAK ) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22.  

Saziv - pdf.