Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za turizam i kulturu koji će se održati dana 23.03.2015.g. ( PONEDJELJAK) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat.,Školska 22.

Saziv - pdf.