Ulica Milke Trnine u Kloštar Ivaniću biti će zatvorena za promet u periodu od 30.03. do 01.04.2015. u vremenu od 8,00 – 16,00 sati.

Suglasnost za prekop javne površine. (.pdf)