Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad je sukladno zahtjevu načelnika Općine Kloštar Ivanić g. Željka Filipovića sklopila ugovor o Usluzi prijevoza vode autocisternom sa Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Ivanić-Grada.

 Stanovnici Općine Kloštar Ivanić, koji nemaju mogućnost priključenja na distributivni sustav javne vodoopskrbe, mogu naručiti dovoz vode autocisternom i pritom platiti samo cijenu vode dok im Općina sukladno odluci Općinskog vijeća sufinancira iznos prijevoza.

Voda se naručuje  kod isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe poduzeća „Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.“, dobiva se račun te vam nakon uplate Javna vatrogasna postrojba dovozi vodu  u roku 24 sata.

 

Prijevoz vode se može naručiti :

Podaci potrebni za narudžbu i izdavanje računa: