Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne Novine br. 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13)  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić.

Javni poziv .pdf.

Izjava o prihvaćanju kandidature .pdf.

Obrazac za podnošenje kandidature .pdf.

Popis predlagatelja .pdf.