Komunalno društvo Ivakop doniralo je komposter Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić, kao dio kampanje „Kompostiranje u vlastitom vrtu“ koja se provodila u svibnju ove godine, a koja je za cilj imala povećanje svjesnosti stanovništva o prednostima kompostiranja u vlastitom vrtu i smanjenja količina biootpada koji se odlaže na odlagalištu.

Kako je važan dio programa Dječjeg vrtića Proljeće promoviranje ekologije i promicanje ideje održivog razvoja i suživota s prirodom dodjela kompostera omogućiti će najmlađim generacijama da od malih nogu promišljaju kako djelovati odgovoran način prema prirodi i okolišu koji nas okružuju.