SALVUS i Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad, Klub osoba s dijabetesom «Za bolji život» vršiti ćebesplatno mjerenje tlaka i glukoze u krvi

  1. 04.09. (petak) Posavski Bregi u ljekarni Švaljek u vremenu od 08,00 – 10,00 sati
  2. 07.09.(ponedjeljak) u Ivanić-Gradu, Dom umirovljenika u vremenu od 8,00 – 10,00 sati
  3. 09.09. (srijeda) u Pučkom domu u Kloštar Ivaniću u vremenu od 08,00 – 10,00 sati
  4. 21.09.(ponedjeljak) u Križu,  Pučki dom Križ

Savjetovalište za osobe s dijabetesom na broj 01/2823-267 (Salvus)

Na svakom mjerenju možete ispuniti pristupnicu i postati član Kluba osoba s dijabetesom «Za bolji život» ili podići prigodni letak i raspored besplatnih mjerenja tokom cijele 2015. godine.