Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13),  općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 09.09.2015. g. usvojio je prijedlog Fonda za poljoprivredu po Zapisniku od 03.09.2015. godine da se iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu izdvoje novčana sredstva za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava – poljoprivrednih proizvođača, za  jesensku sjetvu u 2015. godini, slijedećih kultura:

- pšenica,

- ječam

- tritikale

- zob

- djetelina

- DTS

 

Za ovu namjenu iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić izdvajaju se sredstva u iznosu 100.000,00 kn.

 

Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska gospodarstva-poljoprivredne proizvođače za nabavu repromaterijala: sjemenski materijal, mineralno gnojivo, zaštitna sredstva.

  1. Visina kredita po korisniku – obiteljskom gospodarstvu je do 7.000,00 kn.
  2. Korisnik kredita može biti samo jedna osoba iz obiteljskog gospodarstva s prebivalištem/boravištem na području Općine Kloštar Ivanić, samo za sjetvu na površinama na području Općine Kloštar Ivanić.
  3. Korisnik kredita treba imati podmirene obveze po kreditu za jesensku sjetvu u 2014. godini i
  4. podmirene obveze prema kreditoru - Općini Kloštar Ivanić po osnovu komunalne i grobne naknade, komunalnog doprinosa i zakupnine za korištenje općinskog poljoprivrednog zemljišta.

.pdf