Temeljem članka 31., a sukladno uvjetima iz članka 21. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Ivaplin d.o.o. od 16.5.2014. godine, Skupština Društva raspisuje natječaj za radno mjesto: direktor Društva.

.pdf