1akcija odvoza glomaznog otpada ove godine počinje 28.09.2015. godine.
Kao i prošle godine, a u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, molimo korisnike da svoj glomazni otpad odlože unutar svog dvorišta, u blizini ulaza u dvorište, dostupno vozilu za sakupljanje otpada, do 7 sati ujutro, na dan naveden u rasporedu odvoza.
Korisnici u stambenim zgradama moći će svoj glomazni otpad odložiti u posebne spremnike – kontejnere koji će biti postavljeni u blizini stambenih zgrada.
Novost u odnosu na prethodne akcije odvoza glomaznog otpada je to što je posebnim propisom Ministarstva zaštite okoliša i prirode propisan popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju glomaznim otpadom, te će se u okviru akcije sakupljati isključivo predmeti navedeni u popisu.

Raspored odvoza i popis predmeta.  .pdf