Obavještavaju se zainteresirani poljoprivrednici odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Kloštar Ivanić da se mogu obratiti „JAKOPOVIĆ“ d.o.o., Lipovec Lonjski 4, Kloštar Ivanić, kao odabranom distributeru u jesenskoj sezoni 2015. g. radi kreditiranja nabave poljoprivrednog repromaterijala :

  • sjemenskog materijala:  pšenica, ječam, zob, tritikale i ostale sjemenske robe po interesu poljoprivrednika,

a također i:

                 - umjetnih gnojiva

                 - sredstava za zaštitu bilja

 

Visina kredita po korisniku – obiteljskom gospodarstvu je do 7.000,00 kuna.

Korisnik kredita može biti samo jedna osoba iz obiteljskog gospodarstva s prebivalištem/boravištem na području Općine Kloštar Ivanić, samo za sjetvu na površinama na području Općine Kloštar Ivanić.

                                                 

Kloštar Ivanić, 25.09.2015.

 

                                                                                                                           Općina Kloštar Ivanić