Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak  KOMISIJE ZA PRITUŽBE I ŽALBE, koji će se održati dana  17.12.2015.godine  (ČETVRTAK), s početkom u 16,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić – I. kat, Školska 22.

.pdf