Temeljem članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 27.01.2016. godine donosi Odluku o prikupljanju novčanih priloga za Marijanu Horvat.

.pdf