Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13),  općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 28.01.2016. g. donio je zaključak o usvajanju prijedloga Fonda za poljoprivredu po Zapisniku od 27.01.2016. god. da se iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu izdvoje novčana sredstva za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava – poljoprivrednih proizvođača, za  proljetnu sjetvu u 2016. godini, slijedećih kultura:

-     kukuruz

-ječam

-zob

-soja

-djetelinsko-travne smjese.


.pdf