Općina Kloštar Ivanić, Dječji vrtić "Proljeće" i Osnovna škola braće Radić organiziraju "Dječji fašnik" koji će se održati 09. veljače od 14:30 kod starog bunara u Školskoj ulici.

U slučaju lošeg vremena program se seli u Pučki dom Kloštar Ivanić.