01. ožujka 2016.g., u organizaciji OŠ braće Radića i Općine Kloštar Ivanić, djeca iz OŠ braće Radića dijeliti će informativne letke za Međunarodni dan civilne zaštite, stanovnicima Općine Kloštar Ivanić.

Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite RH obilježava se 1. ožujka, na datum kada je 1972. stupio na snagu Statut međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, a dan nakon toga počela je djelovati Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu.

Civilna zaštita u svijetu i u Hrvatskoj oblik je organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela, jedinice lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša, a zadaće civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne naravi.