Javna rasprava o prijedlogu plana održat će se od 30.03.2016.-06.04.2016.g. Javno izlaganje prijedloga plana u javnoj raspravi održat će se 30.03.2016.g. u 12:00 u zgradi Općine Kloštar Ivanić, u Kloštar Ivaniću, Školska 22.