Temeljem članka 28. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine, br. 82/08), članaka 29.,38. i 40. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije, br. 24/13 ) i Odluke o osnivanju i zadaćama Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije, br. 20/12), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za imenovanje predsjednika/predsjednice i članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kloštar Ivanić.

Obrazac. .pdf

Izjava kandidata. .pdf

Javni poziv. .pdf